Özpor Taşyünü

Taşyünü/Rockwool olarak da bilinen ürün bazaltın yüksek sıcaklıklarda eritilip elyaflanması ile imal edilmektedir. Mamulün hammaddesi yerlidir.

Kullanım yeri, maruz kalacağı sıcaklık ve basınca göre farklı kalınlık, yoğunluk, bağlayıcı oranı ve kaplama malzemesi kullanarak dökme, levha, şilte ve boru formunda imalat yapılabilmektedir.

Taşyünü/Rockwool, mineral yünler grubuna dahil yalıtım malzemeleri olup ısı yalıtım özelliklerinin yanında yüksek ses ve yangın yalıtımı özelliklerine sahiptir.

Taşyünü/Rockwool ürünler -50 / +750 °C aralığında kullanılabilir.

Sanayi ve tesisata yönelik mamullerin ısı iletim katsayıları maruz kaldığı sıcaklıkla değişmekle beraber, bina yalıtımında kullanılan malzemelerin değeri X=0,040W/mK'dir.

Su buharı difüzyon direnci faktörü =1'dir.

TS EN 13501'e göre A sınıfı yanmaz malzemedir.

Boyutsal kararlılıklar vardır. Sıcaklık ve rutubet etkisi ile boyut değiştirmez.

Şilte ve levha tipi ürünler TS 901-1 EN 13162 standardına uygun olarak imal edilmektedir.