Elastromerik Kauçuk Boru

  • Isıtma, soğutma tesisatı, havalandırma sistemlerinde ideal çözüm
  • Dünyanın en modern tesislerinde üretim ile beyan değerlerinin garantisi
  • Düşük ısı iletkenlik katsayısı (0,036 W/mK) maximum tasarruf
  • DIN 1988/7 ye göre Nötr yapısı ile minimum korozyon riski
  • HCFC - CFC içermeyen çevre dostu
 

Teknik Özellikler:

Isı İletkenlik Katsayısı 0,036 W/mK (-20°C)
Yoğunluk 50-65 kg/m3
Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı µ ≥ 3.000
Su Buharı Geçirgenliği 0,21 µgm/Nh
Yangın Sınıfı (BS 476) Class 1
Kullanım Sıcaklığı -200°C ile +116 °C
Kapalı Hücre Yüzdesi > 90%
Bayındırlık poz numarası: 241/400